פרופיל הילדים:
נוער בסיכון בגילאים 13-18 שנמצא בקצה הרצף הטיפולי.

מרכיבי הפרופיל הפסיכולוגי :

  • בעלי תפקוד קוגניטיבי תקין המאפשר יכולת הבנה ואינטרוספקציה סבירה.
  • אינם נזקקים לתהליך גמילה פיזי מסמים.
  • ללא מחלה נפשית כרונית.
  • העדפה לילדים ללא הורים או ילדים להורים שהוכרזו בלתי כשירים.
  • בעלי נכונות מינימלית לשיקום.
  • בעלי פוטנציאל להתאקלם ולהשתלב במערכת בעלת גבולות רחבים.
  • נערים שחוו אכזבה מהמסגרת המשפחתית והמוסדית ולכן בעלי התנגדות למסגרות מוסדיות קונבנציונליות.
  • נערים שעברו עבירות והוצאו מביתם בצו בית משפט.

פעילות בטבע